Spis Treści

Poniżej znajduje się skrócony spis treści. Wkrótce zamieścimy rozszerzoną wersję.

Wprowadzenie

Kluczowe terminy i techniki analityczne

Zniesienia wewnętrzne

Zniesienia zewnętrzne

Alternate Price Projection (APP) i technika ekspansji

Median line (Andrew’s Pitchfork)

Technika grupowania zniesień

Formacje ABCD

Symetria i median line, czyli przykład doskonałej synergii

Sytuacje, w których symetria raczej nie zadziała

Prosta strategia transakcyjna oparta na układzie ABCD

Negacja układów symetrycznych, teoria fal Elliotta i wolumen obrotu jako ważne zagadnienia harmonicznej teorii rynków

Szczególny przypadek negacji układów symetrycznych

Niestandardowe układy ABCD

Formacje XABCD

Formacja Butterfly

Modyfikacje klasycznych struktur XABCD

Oznaczenie układów XABCD i ich negacja

Strategie transakcyjne i podsumowanie rozważań o formacjach zewnętrznych XABCD

Formacje Gartley i Bat , czyli kilka słów o wewnętrznych układach XABCD

Automatyzacja procesu wyznaczania stref cenowych Fibonacciego

Praktyczny przykład otwarcia pozycji z uwzględnieniem zleceń
zabezpieczających