Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie

Zbiór udoskonalonych metod bazujących na układach ABCD i XABCD

Paweł Danielewicz

 

„Geometria Fibonacciego” z 2006 roku stała się prawdziwym bestsellerem. Warto podkreślić, że Paweł Danielewicz jako pierwszy analityk w Polsce wprowadził na rodzimy grunt układy harmoniczne ABCD i XABCD, a także zaprezentował metody wyznaczania wsparć i oporów, posługując się szeroką paletą współczynników Fibonacciego. To podejście, już mocno zakorzenione w świadomości traderów na Zachodzie, zyskało również u nas ogromną popularność. Kilka tysięcy przeszkolonych inwestorów w ostatnich latach jest tego dobrym przykładem i potwierdzeniem. Ponieważ znaczenie układów harmonicznych ABCD i XABCD urosło obecnie do rangi obowiązującego standardu w analizie technicznej, tematyka zaproponowana w 2006 roku okazała się strzałem w dziesiątkę.

 

W zmodyfikowanej i mocno rozbudowanej wersji „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie” z 2014 roku Paweł Danielewicz wprowadza kilka istotnych zmian. Jakkolwiek popularne układy falowe Gartley oraz Butterfly czy symetryczne formacje ABCD nadal stanowią ważny punkt odniesienia, nieco odmiennie autor wyznacza wsparcia i opory Fibonacciego. Ewolucja w konstruowaniu kluczowych węzłów cenowych odnosi się przede wszystkim to techniki grupowania zniesień Fibonacciego i opisu formacji ABCD i XABCD, ze szczególnym uwzględnieniem symetrii. Modyfikacje w tym obszarze pozwalają uzyskiwać jeszcze bardziej precyzyjne wskazania.

 

Autor wykonuje również wielki ukłon w kierunku klasycznego podejścia. Udowadnia, że łączenie odpowiednio skonstruowanych stref cenowych Fibonacciego na przykład z techniką Median Line, przynosi naprawdę spektakularne efekty. Ten wątek przewija się w książce bezustannie i niczym mantra rozbrzmiewa z jej kart do samego końca. To ważna kwestia, bowiem efektem poprawnego łączenia wyrafinowanych technik Fibonacciego z elementami klasycznej AT będzie pełniejszy obraz sytuacji rynkowej badanego waloru, co powinno przełożyć się na uzyskiwanie jeszcze lepszych wyników w realnym handlu.

 

Najważniejsze wątki w „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie” to:

 

Książka zawiera kilkaset kolorowych wykresów, w dużej mierze naszych rodzimych walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pojawiają się także najbardziej popularne pary walutowe, z eurodolarem na czele. Co istotne, ostatni rozdział „Geometrii…” to praktyczny przykład eksponujący zastosowanie harmonicznej teorii rynków w realnym handlu. Autor krok po kroku eksponuje w nim najważniejsze wątki dotyczące formacji ABCD i XABCD, ujawniając przy okazji niezwykle wartościową technikę wyznaczania stopów ruchomych. To wszystko razem tworzy spójny system transakcyjny, charakteryzujący się przejrzystymi założeniami i wysoką skutecznością.